Vesele do školy Grafomotorika Logopedická prevence
Diagnostika Poradenství pro rodiče Sportovní příprava

Vzdělávací studio Pompík Plzeň

Náplní studia je vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku. Nabízí komplexní program, které umožní vašemu dítěti úspěšně zahájit školní docházku a zejména předejít poruchám školních dovedností (dysgrafie, dysortografie, dyslexie, dyskalkulie atd.). Studio rovněž nabízí účinnou pomoc dětem v prvním a druhém ročníku základních škol, které mají potíže se psaním a pravopisem.

O děti je pečováno individuálním přístupem. Výuka je prováděna zábavnou formou, která podporuje chuť k učení. Probíhá v rodinném prostředí v nově zařízené učebně s využitím moderních didaktických pomůcek.