Diagnostika předškolního dítěte

Předškolní věk v životě dítěte představuje období systematické přípravy na nástup povinné školní docházky. Vývoj každého dítěte je individuální, každé dítě je jiné a ve vyzrávání jednotlivých oblastí může být značný rozdíl. Pro dítě a jejich rodiče je jistě lepší když se dítě na školu pozvolna, postupně a nenásilně chystá, než když je v době nástupu do školy tvrdě konfrontováno s požadavky, na které nestačí.

Diagnostika dítěte v předškolním věku je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí:

Ceník

60 – 90 minut – 500 Kč