Grafomotorika

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Její stupeň významně ovlivňuje kresbu a písemný projev. Základní pohyby při psaní a kreslení vycházejí z hrubé motoriky (odkaz – Všestranná sportovní příprava), z pohybu velkých kloubů.

V předškolním věku je úroveň jemné motoriky, senzomotoriky a grafomotorika jedním z důležitých kritérií při posuzování připravenosti dítěte k zahájení školní docházky. Je důležité rozvíjet především schopnosti, na jejichž základě se dítě v budoucnu učí číst a psát. Proto se v tomto programu zaměřím především na rozvoj těchto oblastí:

Tento program je určen dětem od 3 do 6 let. Dále je určen dětem, které již navštěvují 1. a 2. třídu v základní škole. Školní docházka klade vysoké nároky na grafomotorické dovednosti dítěte. Dítě psaním často stráví i několik hodin denně. Ať už byla u dítěte diagnostikována specifická porucha školních dovedností – dysgrafie (specifická porucha grafického projevu, zejména psaní), je zapotřebí minimalizovat fyzický a psychický stres, který dítě s potížemi při psaní zažívá.