Soukromá mateřská škola

Provozní doba - 7:00 - 16:30

Na vaše děti čeká rodinná a velmi přátelská atmosféra, která zajišťuje nejen individuální přístup ke každému dítěti, ale také kvalitu a odbornost. Maximální počet dětí přihlášených k celodenní docházce je 10, jedině tak můžeme zajistit to, že s každým dítětem je pracováno samostatně dle jeho vědomostí a dovedností. Přijímáme děti ve věku od 2 let.

Nabízíme vzdělávání dětí v prostředí rodinného domku se zahrádkou. V blízkosti školky se nachází lesopark Homolka se spoustou zábavných a sportovních prvků a dětské hřiště (hřiště je oplocené a každý den se zamyká). S dětmi rovněž pravidelně během celého školního roku sportujeme ve Škoda sport parku.

Vzdělávání u nás probíhá dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Na jeho základě máme vytvořený vlastní školní vzdělávací program inspirovaný Montessori pedagogikou, který se zaměřuje na rozvoj všech dovedností, které jsou následně ve škole rozvíjeny v dovednosti studijní. Umožňujeme tak vašemu dítěti úspěšně zahájit školní docházku a zejména předejít poruchám školních dovedností.

Jsme vybaveni velkým množstvím kvalitních didaktických pomůcek, kterými děti rozvíjí své smysly a dávají základy zdravé zvědavosti a zájmu o další učení. Nejen tyto pomůcky, ale také naše vzdělávací metody rozvíjí v dětech spolupráci, ohleduplnost, toleranci, rozhodování, trpělivost a sociální dovednosti.

Zapojili jsme se do kampaně Celé Česko čte dětem.

O vaše děti se po celou dobu pobytu starají

Denní režim

7:00 - 8:45 - příchody dětí, výběr vlastních aktivit, individuální práce s dětmi, práce s Montessori pomůckami

8:45 - 9:00 - zdravotní cvičení, komunitní kruh - přivítání, seznámení s dopoledním programem, angličtina

9:00 - 9:15 - svačina

9:15 - 10:00 - řízené činnosti - sportovní a tělesná výchova, výtvarné a pracovní činnosti, hudebně-dramatická výchova, jazyková výchova, rozvíjení poznání

10:00 - 11:45 - pobyt venku - vycházka, tělesná a sportovní výchova, která umožňuje dětem prožít vše nové pro ně přirozeným a radostným způsobem. Je prostředkem a doplňkem prožitkového učení. Vytváříme u dětí návyk na pravidelný radostný pohyb a návyk na zdravý životní styl. Pohyb navozuje u dětí tělesnou a duševní rovnováhu.

11:45 - 12:30 - oběd

12:30 - 14:15 - polední odpočinek - čtení pohádek, délka odpočinku je dle individuální potřeby každého dítěte

14:15 - 15:00 - svačina

15:00 - 15:45 - odpolední aktivity dle programu, práce s Montessori pomůckami

15:45 - 16:30 - odchody dětí, výběr vlastních aktivit, individuální práce s dětmi

Angličtinu procvičujeme při běžných činnostech v průběhu celého dne.

Uvedené časy jsou pouze orientační, mohou se měnit dle individuálních potřeb dětí

Děti navštěvující školku minimálně 3 dny v týdnu mají logopedickou prevenci a grafomotoriku zdarma.

Školné a stravné

Ceník je platný od ledna 2017

5 dní v týdnu

Celodenní docházka (7:00 - 16:30) 5600,- měsíčně (bez stravy)

Polodenní docházka (7:00 - 12:30) 4000,- měsíčně (bez stravy)

3 dny v týdnu

Celodenní docházka (7:00 - 16:30) 4240,- měsíčně (bez stravy)

Polodenní docházka (7:00 - 12:30) 3160,- měsíčně (bez stravy)

2 dny v týdnu

Celodenní docházka (7:00 - 16:30) 3700,- měsíčně (bez stravy)

Stravné

Oběd 40,-

Svačina 15,-

Celodenní pitný režim, denně čerstvé ovoce a zelenina

Obědy dovážíme z jídelny www.jidelna-bory.cz .

Cena zahrnuje:

Roční školné je rozděleno rovnoměrně do 10 měsíčních splátek. Rodiče platí stejnou částku každý měsíc. Vánoční prázdniny a státní svátky jsou z celkové ceny již odečteny.

Školné je splatné vždy 1. pracovní den v měsíci, v případě absence se školné nevrací.

Fotografie celého zařízení najde zde.

V případě zájmu o umístění vašeho dítěte do naší školky, napište na e-mail studiopompik@gmail.com a my se Vám obratem ozveme.