Sportovní příprava

Projekt všestranné sportovní přípravy je určen pro děti od čtyř do šesti let. V něm budou absolvovat pod vedením zkušených sportovních trenérů jedenkrát nebo dvakrát týdně padesátiminutové lekce po dobu deseti měsíců a to od dubna do půlky listopadu (mimo prázdnin) v plzeňském areálu SK SENCO Doubravka a od druhé poloviny listopadu do konce března v tělocvičnách základních škol v Plzni.

Základem všestranné sportovní přípravy je rozvoj hrubé motoriky - výuka základů atletiky, míčových her, drobných her, zdravotní tělesné výchovy, dětské jógy, gymnastiky, koordinačních cvičení.

Ve spolupráci s SK SENCO Doubravka bude po konzultaci s rodiči pak talentovaným jedincům nabídnuto po dovršení šesti let vstoupit do místního fotbalového klubu, ale i do klubů s jiným sportovním zaměřením. Méně nadané děti budou moci dále pokračovat v případě zájmu a dostatečného množství v další systematické všesportovní přípravě.

V prázdninových měsících v případě zájmu organizujeme všesportovní camp pro děti s rodiči.

Kontakt

Pavel Pomp
Telefon: 606 646 092
E-mail: ppomp@seznam.cz

Ceník

Výuka jedenkrát týdně (za měsíc 250,-Kč), celoroční (10 měsíců) 2000,- Kč. Výuka dvakrát týdně (za měsíc 500,- Kč), celoroční (10 měsíců) 4000,- Kč.